Splittrat EU ska försöka enas på toppmöte

1:27 min

I eftermiddag börjar EU:s toppmöte i Bryssel. Mitt i den ekonomiska krisen ska EU-länderna försöka enas om vad som måste göras. Men risken är stor för att splittringen blir ännu tydligare efter mötets slut.

Antalet dokument till toppmötet är ovanligt många den här gången. Det regeringscheferna kan tänkas enas om är en överenskommelse om tillväxt där pengar ska pumpas in i stora projekt för att på det sättet få fart på de ekonomiska hjulen och framför allt minska arbetslösheten.

Mest kontroversiellt är förslaget till ett utvidgat samarbete mellan framför allt euroländerna. Här handlar det helt enkelt om att ett enskilda länder ska lämna över makt till EU. En bankunion där EU tar gemensamt ansvar för bankerna, ett EU:s finansdepartement och EU-makt att direkt gå in och ändra i ett enskilt lands budget är några av ingredienserna.

Det är förslag som går ut på att ett land som inte kan sköta sin ekonomi kommer också att förlora mycket av sin ekonomiska självständighet.

Utredandet om ett närmare samarbete ska fortsätta året ut. En tidningsrubrik i dag beskriver förhandlingsläget väl: "Merkel sätter hälarna i marken".

Och vad det handlar om är den tyska oviljan att låta de tyska skattebetalarna ta på sig ansvaret för det som händer i bland annat Grekland och Spanien. Sverige har redan sagt nej till det mesta av mer samarbete. Ändå är det svårt att hålla sig helt utanför.

– Mycket av det som nu kommer handlar om en maktförskjutning. Den kan förstås på ett sätt om man har euron som valuta men har man inte det ser man så måste man resonera på ett delvis annat sätt. Det som vi har byggt ut nogsamt nationellt för att säkra vår motståndskraft mot kriser av olika slag, skulle i stället utföras på europeisk nivå, fast väldigt oklart hur det ska utformas, säger Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Vad är riskerna om Sverige står utanför ett sådant tätt EU-samarbete mellan 17 länder?

– Jag tänker framföra en hel del kritik och försöka förändra de förslag som finns. För det är fortsatt så att det som är gränsöverskridande handel och gränsöverskridande regler som spelar stor roll för svensk finansiell sektor och svenska företag, det påverkar vår väldfärd och förutsättningarna för jobb. Därför är frågan kring inflytande fortsatt viktig.

Om euroländerna fattar beslut om gemensamt ansvar för och styrning av banker så angår det även svenska banker eftersom de finns i hela EU-området.

Marknaderna kommer noggrant att avläsa vad som händer i Bryssel i dag och i morgon. Finns förmågan att reda ut krisen? Är nya räddningspengar på väg? Det är ett par av de frågor som världsekonomin vill ha svar på.