Eksjö

Försvarsmaktschefen: Lägg ner Swedec

1:43 min

Nu kommer återigen förslag på att Swedec i Eksjö ska läggas ner. Det är överbefälhavaren, ÖB, som föreslår att ammunitions- och minröjningscentrumet Swedec läggs ner som egen organisation.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö är nu i fara. I ÖB:s så kallade avvägningsbeslut för 2013 - 2022 föreslås att Swedec läggs ned som egen organisation och införlivas med Ing2.

Vid en fråga till försvarsminister Karin Enström som socialdemokratiske riksdagsledamoten Carina Hägg från Värnamo ställde, blev svaret att regeringen kommer att behandla frågan i budgetpropositionen i höst.

– Jag känner oro och vet att det har funnits de här tongångarna tidigare, både inom och utom försvaret, att man ska integrera Swedec och även minska personal, säger Carina Hägg.

Hon menar att en sån förändring får följder. Det skulle till exempel innebära ett minskat intresse för att samarbeta med Swedec. Dessutom skulle den kompetens som används civilt och som används till exempel vid insatser i Afghanistan kommer att försvagas enligt Hägg.
– Swedec har även haft en stor betydelse för att vi har kvar en militär verksamhet i Eksjö, att Eksjö är en levande garnisonsstad.

Hur ser du då på regeringens inställning?
– Jag tycker det är bekymmersamt att de här tankegångarna kommer upp och att man inte tydligt har slagit fast att Swedec är och ska vara orubbat och en verksamhet som man är beredd att utveckla.

Nu krävs enligt riksdagsledamot Carina Hägg ett aktivt arbete i sommar för att rädda kvar Swedec.
– Vi har inte tid att vänta, vi måste söka stöd från riksdagsledamöter från alliansen i länet och ha svar från regeringen, att vänta till i höst kan innebära att det är för sent.

Fotnot 1: Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning, både inom militär och humanitär verksamhet. (Källa: Försvarsmakten.se)
Fotnot 2: ÖB, överbefälhavaren, är chef för Försvarsmakten och leder myndigheten med utgångspunkt från de uppgifter riksdag och regering ställer. Nuvarande överbefälhavaren är Sverker Göranson. (Källa: Försvarsmakten.se)