Vitemölla

"Det blir inget Sahara"

4:14 min

Länsstyrelsen planerar att vidga sandstäppen i naturreservatet i Haväng och hugga ner det mesta av tallarna i området. Protesterna har varit kraftiga och det har fått Länstyrelsen i Skåne att tänka om.

Johan Johnmark på Länstyrelsen visar runt bland tallarna i naturreservatet. Det finns 50 hektar sandstäpp totalt i hela Sverige. I Vitemölla strandbackars naturreservat finns 15 av dem. Här lever hotade arter av växter och djur och Länsstyrelsen vill utvidga sandstäppen med ytterligare 10 hektar, men för att det ska bli verklighet måste många av tallarna på kullarna huggas ner.

–Något Sahara blir det inte i Haväng, utan träden kommer att tas bort successivt. 

Men bland de boende är rädslan stor att området ska förvandlas till en ökenliknande stäpp och Länstyrelsen har i viss mån backat efter kritiken och ska snart presentera en ny plan där fler tallar lämnas kvar.

Vi räknade inte med att tallplantagen skulle vara vitemölleborna så kär, säger Johan Johnmark.

Länsstyrelsen har minst sagt stött på patrull bland de boende i området. Och inte heller idag får Johan Johnmark stå oemotsagd då vitemöllingen Britt Levin dyker upp. 

–Jag tycker att det är förskräckligt att de ska ta bort skogen. Den ger oss lä och det kommer ta generationer innan det börjar växa något i sanden här, säger Britt Levin.

Johan Johanmark talar om biologisk mångfald och om en tallplantage som förhindrar en unik sandstäpp att breda ut sig. Britt Levin talar varmt om sin skog som ger lä och förhindrar sand från att blåsa in i Vitemölla. Den 15 juli kl 11:30 bjuder Länsstyrelsen in till möte  i Vitemölla strandbackarkommer och presenterar då sitt kompromissförslag om tallarnas framtid.