Stafettläkare får klara vårdköer

Operationsköerna i regionen börjar bli kortare. Men på många håll är personalbristen fortfarande allvarlig. På urologen vid Borås Lasarett står inhyrd personal fortfarande för en stor del av jobbet.
Brist på både specialistläkare och narkossköterskor gör att urologen måste hyra in personal - samma personal som regionledningen sagt att man helst ska undvika att använda, eftersom de är dyra och bara löser problemen tillfälligt. På lång sikt går detta inte ihop, säger Stefan Bratell, sektionsledare för urologen på Borås lasarett.