Bilskrot räddas

Bilskroten på Kyrkö mosse utanför Ryd i Småland kan bevaras som turistmål, trots att den inte har blivit k-märkt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tingsryd har beslutat att skriva ett 49 år långt arrendekontrakt på marken där bilskroten ligger och ta ansvaret för platsen, som därmed blir öppen för besökare. Skrotupplaget innehåller bilvrak från 1930-talet och fram till slutet av 60-talet. Skroten besöks varje år av tusentals intresserade personer.