Kritisk spelpolitikrapport känslig för regeringen

1:53 min

Riksrevisionen kommer i dag med en kritisk rapport om det svenska så kallade spelmonopolet. Granskningen visar att det finns flera brister i den svenska modellen när det gäller att nå riksdagens mål om en spelpolitik som i första hand ska bygga på sociala skyddshänsyn.

Det gäller bland annat den omoderna lotterilagen och att myndigheten Lotteriinspektionen inte har tillräckliga befogenheter att ingripa mot illegalt spel, samt att reglerna om spelreklam är för otydliga.

När det gäller problem kring spelberoende menar rapporten att det satsas för lite på forskning och förebyggande verksamhet och att det måste klargöras om det är staten eller kommunerna som har ansvaret och att behandling måste ges.

Staten kritiseras för att inte styra sitt bolag Svenska Spel tillräckligt bra, ur skyddshänsyn och bolaget Svenska Spel får kritik för att inte vara tillräckligt bra på spelansvarsåtgärder – till exempel hjälpa spelare att göra en budget eller stänga av sig själva från spel.

Rapporten pekar på inkonsekvenser, till exempel att tillståndsvillkoren för nätpoker är strängare än för spelautomater, fast de anses lika farliga. Kraven i ett kasino är högre än på restauranger, fast spelautomaterna anses riskablare.

Övergripande anses inte spelregleringen tillräckligt effektiv, nu när konkurrensen mellan svenska och utländska spelbolag på internet ökar.

Riksrevisionen bedömer också att det är tveksamt om Sveriges spelreglering lever upp till EU-rätten. Därför är granskningen mycket känslig för regeringen.

EU började 2006 en rättsprocess att dra Sverige inför EU:s domstol för brott mot Romfördraget när det gäller det så kallade spelmonopolet.

EU-kommissionären för den inre marknaden, Michel Barnier, sade så sent som i onsdags i EU-parlamentet att kommissionen i höst inte kommer att tveka att gå vidare mot länder som inte tänker följa EU:s regler.