Rykte om överenskommelse på EU-toppmöte

2:04 min

I Bryssel pågår EU:s toppmöte, med fokus på den accelererande eurokrisen. Frankrikes president François Hollande hoppas på "mycket snabba åtgärder" för att stödja svagare euroländer.

– Jag kommer för att få till mycket snabba lösningar för att understödja de länder som har störst problem på att klara sig själva på marknaden, säger François Hollande.

Det är framför allt Italien och Spanien som president Hollande syftar på när han pratar om länder som behöver snabb hjälp eftersom de tvingas betala så dyrt för sina lån på marknaden.

Tyskland har hittills varit tveksamt till nya kortsiktiga åtgärder mot eurokrisen, men här på toppmötet cirkulerar nu uppgifter om att en överenskommelse ändå kan vara på gång.

Den går ut på att eurozonens räddningsfonder, EFSF och ESM, på nya sätt ska få köpa statsobligationer. Tanken är att det ska trycka ner de närmast ohållbart höga räntenivåerna för Italien och Spanien.

Här i Bryssel förhandlar stats- och regeringscheferna också bland annat om en skiss för att kraftigt öka den ekonomiska och politiska samordningen inom eurozonen, samt en europeisk bankunion.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt försöker få till förändringar i flera av de förslag som nu ligger på bordet. Han anser att de bland annat innebär att för mycket makt flyttas till Bryssel.

– Här föreslår man att det som vi nogsamt har byggt ut nationellt, för att säkra vår motståndskraft mot kriser av olika slag, i stället ska föras över till europeisk nivå. Fast det är väldigt oklart hur det ska utformas, säger Fredrik Reinfeldt.

På toppmötet är det även diskussion om de omtvistade euroobligationerna, alltså sätt för euroländerna att ta mer gemensamt ansvar för varandras statsskulder. Tyskland har hittills sagt helt nej.

Till dagens möte tog Finlands statsminister Jyrki Katainen med sig förslag om en variant som de kallar "täckta statsobligationer" – att stater tar upp lån genom att sälja obligationer som har statliga fastigheter eller annan statlig egendom som säkerhet.