Beslut om djupare EU-samarbete skjuts upp

1:23 min

Den stora frågan på EU:s toppmöte i Bryssel var hur en rapport om ett närmare samarbete med euroländerna skulle tas emot. Rapporten innebär minskad ekonomisk självständighet för det land som missköter sin ekonomi. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa före mötet att förslaget var oacceptabelt och han anser att han fick som han ville.

– Jag har sagt att i den form den nu har så kan inte Sverige ansluta sig.

Kan du förklara konkret vad det är för förändringar du tycker att du har fått till?

– Ja, det viktiga är att man har tagit bort flera skrivningar som talar om att med hög hastighet genomföra detaljerade förslag, för att i stället säga att det måste arbetas mer med förslagen och att medlemstaterna måste få ett större inflytande.

– Sen så är det också väldigt tydligt att för länder utanför eurozonen så blir det mer för de själva, var och en, att fatta beslut om de vill delta i en del av fördjupningen eller inte.

Statsminister Fredrik Reinfeldt i natt. Och det Reinfeldt säger innebär enligt uppgift till Ekot att EU-toppmötet inte tar ställning, alltså varken säger ja eller nej, till de kontroversiella förslagen om en bankunion, ett gemensamt finansdepartement och möjlighet att ändra i ett enskilt lands budget.

Däremot fortsätter arbetet med förslaget med sikte på slutförslag i december.

Länderna utanför euroområdet har i natt lämnat sammanträdesrummet, medan euroländerna ensamma fortsätter diskussionerna.

Det som pågår är ett försök att bestämma om Spanien och Italien ska få stöd ur EU:s räddningsfond för att på så sätt få ner sina i dag mycket höga kostnader för räntor på lån.