Landstingspolitiker hoppar av

En landstingspolitiker i norra Värmland lämnar nu sina politiska uppdrag. Politikern har haft ett eget företag som hyr sina lokaler av landstingsfastigheter och för en tid sedan kom det fram att hyran för den lokalen inte betalats under lång tid.

Nu har den avhoppade politikern kommit överens med landstingsfastigheter om hur hyresskulden ska regleras och ett nytt hyreskontrakt ska upprättas.

Politikern skriver i ett pressmeddelande att förtroendet för henne som landstingspolitiker kan ifrågasättas och att hon då inte kan verka som förtroendevald på det sätt som hon önskar och hon lämnar därför sina politiska uppdrag.