Karlskoga

Invånarna inga bra reklampelare

Var tredje Karlskogabo rekommenderar dig som inte redan bor där, att inte flytta dit, det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från våren.

Om man jämför med liknande kommuner i undersökningen ligger Karlskoga under snittet vad gäller levnadsstandard.

Enligt undersökningen kan man också se att kommunens äldre inte känner sig trygga. Hälften av personerna över 65 säger sig känna sig otrygga i Karlskoga kommun.

Karlskoga var länets enda kommun som ingick i undersökningen.