Kommentar:

Eurozonens nya krisåtgärder ska bryta ond cirkel

1:27 min

Nattens beslut från euroländerna kan lösa åtminstone ett par av de problem som den senaste tiden har förvärrat den ekonomiska krisen i Europa.

Det viktigaste är att de europeiska räddningsfonderna föreslås kunna betala ut pengar direkt till krisande banker. Eurozonen tar alltså ett gemensamt ansvar för bankerna i medlemsländerna.

Det är en ond cirkel som ska brytas. Det skriver euroledarna i ett uttalande från i natt.

Det är denna onda cirkel som har förvärrat krisen i Spanien och Italien de senaste veckorna.

Problemet är, att om ett land måste be om hjälp och får låna pengar för att hjälpa sina banker, ökar landets statsskuld. Det förvärrar egentligen statens problem. Det blir ännu svårare att låna pengar på den öppna marknaden.

Det är den onda cirkeln som drabbat Spanien de senaste veckorna: Räddningspengarna till bankerna har förvärrat den spanska statens problem och räntorna har drivits upp.

Också Italien har drabbats: Räntorna har drivits upp eftersom långivarna har utgått ifrån att samma onda cirkel skulle drabba Italien om landet skulle tvingas söka hjälp.

Nattens förslag från euroländerna innebär en dramatisk förändring. Eurozonens räddningsfonder ska istället kunna låna ut pengar direkt till krisbanker. Då försämras inte landets statsskuld och den onda cirkeln bryts.

Nattens beslut innebär också att tidigare räddningspaket kan kommer att förändras.

Irlands haveri berodde på en omfattande bankkris. Eurozonen gav ett räddningspaket, men bara i utbyte mot ett kraftigt åtstramningspaket. Nu skriver euroledarna att Irlands villkor kan omprövas, liksom alla andra ”liknande fall”.

Det är framför allt Tysklands förbundskansler Angela Merkel som fått vika sig under nattens förhandlingar. Hon har hittills drivit att varje land måste ta hand om sina egna problem.