Fortsatt risk för översvämning

Skyddsvallen vid Hammarslundsvägen i Kristianstad är vattenmättad och riskerar glida ut i sjön.
Nya problem har dykt upp i Kristianstad som en följd av vinterns översvämningar. När nu vattnet sjunker kan vallarna mot stan försvagas när trycket ändras. Risken finns att Kristianstad översvämmas trots att vattnet är många decimeter under de högsta nivåerna. Störst risk är det vid Hammarslundsvallen. Den är helt vattenmättad och när vattnet sjunker kan den glida ut i sjön. I morgon bitti vidtas därför nya säkerhetsåtgärder. De provisoriska vallarna i centrala Kristianstad plockas ner och sätts i stället upp på vägen bakom Hammarslundsvallen.