vård

Länet har dyrast äldreomsorg

Jämtlands län betalar mest i landet för sin äldreomsorg. Det visar nya siffror från SCB. I länet betalat man i snitt 70 407 kronor per innevånare över 65 år, varje år.

Sett till kommuner betalar Härjedalens kommun mest i länet, och de ligger även på en 7:e plats i landet. Där betalar man 77 224 kronor per innevånare över 65 per år.

Alla länets kommuner är bland de 33 som betalar mest i landet.