Västernorrland

"Vi har varit för generösa"

3:50 min

Orsaken till att utbetalningar av landsbygdsstöd uteblivit är att jordbruksverket fått kritik av EU för att det funnits brister i underlagen. Därför har alla utbetalningar stoppats medan man genomför en hårdgranskning.

Men det har gjort att en del föreningar har fått låna för att överleva, något Västernorrlands landshövding Bo Källstrand beklagar.