Många anmälningar om narkotikabrott

En liten uppdatering vad gäller polisiära händelser på Peace & Love senaste dygnet:

* Ett flertal anmälningar gällande stölder har inkommit. En är gripen misstänkt för grov stöld och en är gripen misstänkt för personrån.
* 13 omhändertagna enligt LOB
* 22 anmälningar om narkotikabrott (eget bruk och innehav)
* Två anmälningar om narkotikabrott (endast innehav)
* Fyra anmälningar om narkotikabrott (i överlåtelsesyfte)
* Ett brott mot alkohollagen (langning till minderåriga)
* Sex fall av misshandel och en gripen misstänkt för misshandel.

Ett antal personer har avvisats från olika platser inom och strax utanför festivalområdet.