Förtalsanmälan till JK

Justitiekanslern, JK, ska nu utreda den anmälan om förtal som en av Fadime Sahindals släktingar gjorde efter att bland annat Radio Uppland uppgett att det var han som mitt under rättegången gått till polisen och tagit på sig skulden för mordet på Fadime.