Södertälje

Avhopp skakar SD

1:33 min

Flera sverigedemokrater med irakisk bakgrund hoppar av partiet i Södertälje. Anledningen är att de känner sig diskriminerade och tycker att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.

Nader Hillawi är en av avhopparna:

– Jag har skrivit till partistyrelsen och Björn Söder, att det finns rasistgäng i partiet men tyvärr stödjer partiledningen det här rasistgänget.

De irakiska avhopparna säger att de, jämfört med sina svenskafödda kollegor, inte fått det stöd och hjälp de velat ha för att bedriva sitt politiska arbete, bland annat fortbildning och utrustning som datorer. Under sin tid i partiet har han också försökt förändra partiets bild av invandrare, en bild som han visste var tveksam innan han gick med partiet.

-- Jag ville visa dem att vi invandrare är bra människor, vi vill jobba som svenskar och bygga Sverige på rätt sätt. Det spelar ingen roll vilken hudfärg, ögonfärg eller namn man har,  säger Nader Hillawi.

Ett annat skäl till avhoppen är att Sverigedemokraten saknar den kristna värdegrund som de påstår sig stå på. Den kristna profilen är ett sätt att locka väljare, men i själva verket vet Sverigedemokraterna väldigt lite om kristendomen, säger Nader Hellawi. Tommy Hansson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Södertälje tillbakavisar påståendet att Sverigedemokraterna skulle vara rasistiskt. Han tror att skälen bakom avhoppen är kulturella skillnader:

– Det har mycket att göra med kulturella eller kanske klanrelaterade kollektivistiska bevekelsegrunder, faktiskt. Jag menar att de här irakiska medlemmarna kanske inte riktigt har förstått hur det svenska samhället och den svenska politiska kulturen fungerar och det är att beklaga naturligtvis.