Bisfenol förbjuds i kvitton och biljetter

1:42 min

Sverige bör införa ett nationellt förbud mot det hormonstörande ämnet Bisfenol A i termopapper, som används i bland annat kvitton och biljetter. Det föreslår Kemikalieinspektionen i dag i en rapport till regeringen.

– I riskbedömningen har vi kommit fram till att vi tycker att det är motiverat ur skyddssynpunkt för små och ofödda barn, säger Sten-Åke Svensson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

– Då handlar det om exponering via havande eller ammande mödrar som ofta hanterar kvitton och termopapper.

Kemikalieinspektionen bedömer att ett förbud är motiverat utifrån behovet av att skydda det lilla barnet eftersom Bisfenol A misstänks kunna ge skadliga effekter på foster och små barns utveckling. Många av dem som i dag arbetar inom detaljhandeln, och hanterar kvitton, är kvinnor.

Bisfenol A används också vid tillverkning av plast för att göra den hård och genomskinlig. Riskerna med ämnet har gjort att EU förbjudit nappflaskor med Bisfenol A. Sedan april har Sverige beslutat att förbjuda ämnet i matförpackningar riktade till barn under tre år.

Termopapper har använts sedan mitten av 50-talet. Tekniken är snabb, skrivarna små och omkostnaderna låga. Det gör att användningen av termopapper är utbredd vid bland annat kortköp, tåg- och flygbiljetter, och kölappar.

Sten-Åke Svensson är avdelningschef på Kemikalieinspektionen och har arbetat med att ta fram rapporten. Han säger att många butiker och tillverkare av termopapper redan har slutat använda kvitton med Bisfenol A.

– Det pågår i handeln, men även hos dem som tillverkar termopapper, ett ständigt utvecklingsarbete mot Bisfenol A-fria alternativ. På grund utav den kunskap och det som har kommit fram tidigare har de redan börjat agera.