Enkät ska hjälpa brandförsvaret

1:31 min

Nu får de boende i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun tycka till om hur räddningstjänsten ska sköta sitt arbete framöver. I en webbenkät vill politikerna i räddningsnämnden ha in synpunkter om vad som bör prioriteras.

Det ska sen ligga till grund för det handlingsprogram som ska gälla de närmaste tre åren. I augusti kommer åsikterna att sammanställas. Sedan årsskiftet sköter Uppsala brandförsvar räddningstjänsten även i Tierp och Östhammars kommuner.

– Vi måste någonstans prioritera, även om vi försöker att fördela våra resurser. Med enkäten tror vi oss få fram nyansskillnader över vad allmänheten gör för värderingar, säger Anders Fridborg som är biträdande brandchef på Uppsala brandförsvar.