"Ingen slump att cyklister ofta kör mot rött"

2:11 min

De flesta trafikljus är inte anpassade för cyklister, utan dessa får stanna och vänta i onödan. Det är en av de synpunkter som framförts till regeringens pågående cykelutredning.

Krister Isaksson, cykelexpert på teknikkonsultföretaget Sweco, förklarar varför bilarna som åker rakt fram har grönt, fast det är rött för cyklisterna.

– Ja, det beror helt enkelt på att man valt en reglering där du måste stanna med cykeln och trycka på tryckknappen. En annan lösning skulle kunna vara det som kallas för överanmälan, att när medlöpande bilsignal är grön så går också cykelsignalen automatiskt i grönt, säger Krister Isaksson och fortsätter:

– En ännu effektivare åtgärd är att ha detektorer i cykelbanan så att trafiksignalanläggningen känner av att nu kommer det faktiskt en cyklist, säger Krister Isaksson.

I dag är det bara en bråkdel av landets trafiksignalanläggningar som har detektorer som känner av att det kommer en cykel. I andra fall får cyklisten vänta tills det kommer en bil för att det ska bli grönt.

– Och det där är ju ganska frustrerande när man då kommer i lågtrafik, att behöva vänta på att det ska komma en bil. Vi kan ju bara vända på perspektivet och säga att bilisten får inte grönt förrän det kommer en cykel, det vore ju helt otänkbart med ett sådant system, säger Krister Isaksson, cykelexpert på Sweco och tidigare cykelansvarig på trafikkontoret i Stockholms stad.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, lämnar nu över en skrivelse till regeringens cykelutredning. Man föreslår en översyn av hela trafikmiljön utifrån ett cyklistperspektiv och beskriver just framkomligheten som ett centralt problem.

Det är ingen slump att så många cyklister ofta kör mot rött, säger VTI:s cyklingsforskare Anna Niska.

– Man kommer till ett rödljus och man vet sedan många gånger tidigare att det här slår aldrig om, då cyklar man mot rött, trots att man som person inte är någon som överträder regler. Jag menar, jag cyklar själv mot rött ibland men jag skulle aldrig köra mot rött om jag satt i en bil, säger Anna Niska, cyklingsforskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Enligt VTI är Malmö den storstad som hittills kommit längst med att anpassa infrastrukturen till cyklister. Ella Rasmussen och Kristina Lundberg är två cykelburna malmöiter.

– Det är bra planerat för cyklisterna. Det där med ljussignalerna, att om de ser en cyklist så slår det över till grönt direkt, säger Ella Rasmussen.

– Jag tycker att det funkar bra. Det är lätt att cykla i Malmö. Det kan alltid bli bättre men det går åt rätt håll, menar Kristina Lundberg.