Dålig ekonomi för kommunerna

Kommunernas ekonomi går allt sämre, enligt en rapport från kommunförbundet. I år går de visserligen fortfarande på plus, men redan nästa år blir det ett minus på 2 och en halv miljard kronor.
De orsaker som kommunförbundet nämner är att skatteinkomsterna har minskat, att lönerna har ökat snabbare bland kommunanställda än för andra grupper och att de statliga bidragen har släpat efter. Maxtaxan har också påverkat ekonomin säger ordföranden Ilmar Reepalu.