Företagen reser mindre

Ett halvår efter terrorattackerna mot USA håller flera svenska storföretag fortfarande nere sitt resande. En rundringning som Ekot gjort till nio storföretag, visar att fem av dem har minskat sitt resande. Men fyra av företagen uppger att flygresandet är tillbaka på samma nivå som innan den 11 september.
Direkt efter terrrorattackerna 11 september var det flera svenska storföretag som införde flygförbud. Det varade inte länge utan ersattes snart av olika restriktioner, som i en del fall kvarstår nu ett halvår senare, för bland annat resor till Afghanistan. Ett företag som påverkas direkt är ABB som har affärer i länder som berörs av restriktionerna och minimerar sina resor dit, till exempel Afghanistan och Pakistan. ABB säger också, liksom SKF, att konferenser via video och telefon i stället för resor har fått draghjälp efter terrordåden. Av nio storföretag som ekot har ringt till uppger fem att de har minskat sitt resande. Sparkrav och sämre tider är den dominerande orsaken. Men fyra av företagen uppger att flygresandet är tillbaka på normal nivå, även om det fortfarande finns begränsningar. Astra Zeneca säger till exempel att de fortfarande undviker amerikanska flygbolag.