Reinfeldt ännu öppen för europeisk banktillsyn

1:24 min

EU-toppmötet i Bryssel fattade i dag beslut om en ny tillsynsmyndighet för banker. Den nya bankinspektionen är främst till för euroländerna. Men även länderna utanför euron kan vara med. För Sverige är det här fortfarande en öppen fråga, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Beslutet är ännu inte fattat, det ska ske ett arbete där det är viktigt för Sverige att också vara engagerat.  Vår finansiella sektor är gränsöverskridande och därför är det viktigt för oss att se om det kommer något som kvalitativt skulle kunna tillföra något för Sverige, men jag har också sagt att den svenska EU-nämnden har sagt att som det nu är utformat så kommer Sverige att stanna utanför, och jag har förbehållit mig rätten att återkomma med ett svenskt beslut senare, säger Reinfeldt.

Om det nu är så att bankverksamheten är gränsöverskridande, vad ser du då för fel med att vara med i en finansinspektion som har översyn över dessa gränsöverskridande banker?

– Vi har väldigt olika förtroende för tillsynen som finns i olika delar av Europa. I Sverige utförs den nationellt av en centralbank och finansinspektion med hög trovärdighet. Skrivningarna är gjorda så att den europeiska tillsynen ska överordnas den nationella, då måste den ju tillföra kvalité och inte ett mått av osäkerhet eller politisering.

När det gällde finanspakten tidigare så tyckte du ändå tillslut att det fanns en fördel med att vara med och kunna ha inflytande?

– Det här utesluter inte det.

Är det här ett sådant beslut där du måste ha med dig socialdemokraterna?

– Ja det bedömer jag, och det har också förekommit diskussioner mellan oss och Socialdemokraterna inför vårt EU-nämndsammanträde. Jag ser ett stort värde på att ha bredd kring beslutsfattandet kring detta.