Årets Museum 2002

Malmö Museer tog hem priset som Årets Museum 2002.
Juryn motiverar sitt beslut ''Med en fast förankring i det mångkulturella Malmö har museet engagerat sig i aktuella samhällsfrågor''. Juryn hänvisar i sin motivering till främst två utställningar, en som heter Migration Memories och ett projekt om romers utsatta situation som inoritetsgrupp.