Oro för ålfisket

Yrkesfiskare i Blekinge är oroliga för att Polenkabeln ska skada fisket.
Trots att Fiskeriverket har kunnat bevisa att Polenkabeln inte påverkar ålynglens beteende. Forskning pågår nu för att se hur den fullvuxna fisken beter sig men yrkesfiskarna befarar att fisken undviker att gå in i Pukaviksbukten. - Det är positvit att ålynglen inte påverkas, men jag är rädd för att den vuxna fiskens beteende ska ändras och att yrkesfisket ska ta ekonomisk skada, säger Jim Svensson, som jämför med hur fisken har uppträtt vid tester som gjorts i Skåne.