Ryssland och USA har enats om syrisk plan

1:33 min

Ryssland och Kina har enats med med västvärlden. Syrien behöver en övergångsregering där rebeller och regimtrogna samsas.

Genevemötet om Syrien enades i kväll om att det behövs bildas en bred övergångsregering i Syrien.

Uttalandet backas upp av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, däribland USA, Ryssland och Kina.

Men genast efter uttalandet syntes tydlig oenighet bland annat i frågan om vilka som ska kunna ingå i övergångsregeringen.

FN-medlaren Kofi Annan sa att man enats om rad punkter för ett maktöverförande i Syrien, punkter som han uppmanade alla politiska läger att ställa sig bakom för det syriska folkets skull.

Enligt Kofi Annan ska en övergångsregering bildas genom en ömsesidig överenskommelse, både oppositionen och medlemmar från den nuvarande regimen ska kunna ingå i övergångsregeringen är tanken.

Men här kommer det första problemet, oppositionen har tidigare sagt att de absolut inte vill samarbeta med den nuvarande regimen, som de anser har blod på sina händer.

Inte heller Assadregimen har hittills varit särskilt pigg på att samarbeta med oppositionen.

Kofi Annan sa att det är tid för de olika parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet, men han lyckades inte förklara hur det i praktiken ska gå till.

Efter mötet visade det sig också att enigheten på mötet kanske inte var så tydlig som det verkade.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton att det här är en överenskommelse som inte inkluderar Bashar al Assad, det här är en "efter-Assad-överenskommelse".

Både Ryssland och Kina däremot underströk att det egentligen inte är upp till omvärden att bestämma om en syrisk övergångsplan, det måste syrierna själva göra.