Storbritannien kan folkomrösta om EU

2:06 min

Storbritanniens premiärminister David Cameron öppnar nu för en framtida folkomröstning om relationen till EU - när tiden är rätt. Det skriver han i tidningen Sunday Telegraph.

– För mig kan de båda orden Europa och folkomröstning fungera ihop, skriver David Cameron i The Sunday Telegraph i dag.

Han öppnar därmed dörren till en framtida brittisk folkomröstning om EU. Men än är inte tiden mogen, skriver han också.

– Unionen genomgår just nu fundamentala förändringar och en folkomröstning kan inte ske förrän vi faktiskt vet vad vi har att ta ställning till. Men det bör inte vara en enkel folkomröstning, det vill säga ett ja eller nej, om det brittiska EU-medlemskapet.

– Ett ja i en sådan skulle helt enkelt förhindra alla möjligheter för britterna att förändra sitt nuvarande förhållande till EU, med bibehållet medlemskap. Alla förslag om förändringar skulle bemötas med att det brittiska folket redan sagt sitt. Men varken det brittiska folket eller jag är nöjda med vad vi har i dag. Det jag vill och det jag tror att den stora majoriteten av britterna vill är att förändra vårt förhållande till EU, skriver han.

Och David Cameron räknar upp vad han anser vara fel med unionen i dag.

– För oss utanför eurozonen är det för mycket av Europa. För mycket kostnader, för mycket byråkrati för mycket inblandning i frågor som tillhör den enskilda nationen, samhället och individen. Stora sjok av EU-lagstiftning som rör sociala frågor, arbetstid och inre angelägenheter bör enligt min mening skrotas helt, skriver David Cameron.

Artikeln publiceras samtidigt som trycket inifrån hans egna konservativa parti om att britterna bör lämna EU helt blir allt starkare. Samtidigt sitter de konservativa i regeringen tillsammans med de EU-vänliga liberaldemokraterna som vill ha fortsatt starka band med Bryssel.

1975 folkomröstade britterna med överväldigande majoritet för ett deltagande i den dåvarande europeiska gemenskapen, EG. Något som kritikerna menar var något helt annat än den politiska och ekonomiska union vi ser i dag.