Svensk medelklass har svårt att spara

2:04 min

Många svenskar sparar inte och de klarar inte heller att betala sina räkningar om inte lönen trillar in slutet på månaden. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar bank där man vill att politikerna ska uppmuntra till ökat sparande.

– Var femte svensk skulle drabbas av betalningsinställelse om en lön skulle utebli. Det är allvarligt, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar bank.

En undersökning som han låtit göra visar att många skulle få problem om det skulle komma en större oförutsedd utgift eller om pengarna inte skulle landa på lönekontot i slutet av månaden. Och det handlar om vanliga människor, medelklassen, som ofta inte kan betala.

– Det gäller inte socialt utsatta grupper utan vanligt folk. Det intressanta vi ser i undersökningen är att de med familjeinkomster på 40 000-45 000 kronor har en större motståndskraft än familjer med inkomster på 50 000-55 000 kronor, säger Rikard Josefson.

Undersökningen visar också att andelen som inte har en enda krona sparad har ökat något de senaste två åren, från 10 till 13 procent, trots finanskris och oro i världsekonomin. Rikard Josefson menar att det delvis är politikernas fel.

– Politikerna gör ingenting för att uppmuntra hushållen att ha ett privat sparande. Alla sporrar för en medelsvensk ligger i att låna. Du har ränteavdrag och rotavdrag. Jag kritiserar inte det men vi kanske borde omfördela en del och uppmuntra ett större sparande för att bygga tryggare svenska hushåll, säger han.

Orsaken som de flesta anger för att de inte sparar är att de helt enkelt inte har råd. Ingela Gabrielsson som är privatekonom på Nordea ser en stor risk i detta. Utan sparbuffert kan man tvingas ta snabba och dyra lån vilket gör att det blir ännu svårare att spara. Men hon tycker inte att det i första hand är politikernas ansvar att uppmuntra sparande.

– Var och en måste ju ändå ta ansvar för sin egen ekonomi och i det ligger ju att man bör försöka sätta av en liten summa varje månad. Oavsett om det är extra förmånligt eller inte så måste man ju göra det för sin egen skull, säger Ingela Gabrielsson.