Kommunernas ekonomi försämras

Kommunernas ekonomi försämras inom dom närmaste åren på grund av bland annat maxtaxor inom barn och äldreomsorgen. Samtidigt som kommunerna behöver satsa mer resurser på att rekrytera personal. Det framgår av en färsk en rapport om kommunernas ekonomiska läge som kommunförbundet gjort. Enligt rapporten visade var tredje kommun underskott förra året och nådde därmed inte ekonomisk balans.