Åkesson tvärvände om jobbskatteavdraget

38 min

Jimmie Åkesson lyfte fram att Sverigedemokraterna haft inflytande under året genom att partiet tillsammans med övriga opposition stoppat eller ändrat regeringsförslag – och han markerade att han gärna skulle diskutera förslag med regeringen om han fick chansen.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson höll i kväll det första talet under årets Almedalsvecka.

Bland annat kritiserade han regeringen för att vara passiv i politiken och för att den inte vågar förhandla med Sverigedemokraterna för att oftare få igenom sina förslag i riksdagen.

Dagens politiska nyhet var att Sverigedemokraterna ändrat uppfattning jämfört med förra året och nu kan stödja ett regeringsförslag om ytterligare sänkt inkomstskatt i form av ett femte jobbskatteavdrag.

Åkesson återkom i talet till att han vill hålla ihop samhället och anknöt till Per-Albin Hanssons folkhemstal där samhället inte ska ha några kelgrisar eller styvbarn.

Men Åkessons ingång var att det är invandringspolitiken som sliter i sär samhället. Ett samhälle där folk inte delar samma värderingar och inte ser varandra som en del av samma helhet fungerar inte.

– I det samhället saknas alla förutsättningar för den välfärdsmodell som vi svenskar känner som vår. Man måste helt enkelt välja – massinvadring och splittringspolitik eller välfärd och värdegemenskap, sa Jimmie Åkesson i sitt tal.