Kvinnor döms hårdast vid politiska skandaler

2:03 min

Kvinnliga politiker har mindre chans att klara sig igenom en politisk skandal än vad män har. Det visar den första stora statsvetenskapliga jämförelsen av hur män och kvinnor behandlas av medierna vid moraliska eller juridiska övertramp som leder till långvarig mediebevakning.

– Som grupp betraktat är ett av resultaten att kön faktiskt kan ha ganska stor betydelse. Det är i varje fall ingen nackdel att vara en man vid en politisk skandal, säger Tobias Bromander som snart lägger fram en doktorsavhandling i ämnet vid av Linneuniversitetet.

Tobias Bromander har gått igenom mediebevakningen vid 92 politiska skandaler på olika nivåer mellan 1997 och 2010 i de stora Stockholmsbaserade morgon- och kvällstidningarna. Studien visar att när kvinnor är huvudpersoner skrivs dubbelt så många artiklar som när män är huvudpersoner och skandalbevakningen pågår också under längre tid.

Dessutom är fokuset olika i skandalrapporteringen. När kvinnor är huvudpersoner så läggs fokus på just dem och på deras personliga ansvar, medan när män är huvudpersoner så fokuseras mer på själva händelsen.

– Vad har hänt, vad har lett fram, hur kommer det sig att det blivit som det blivit. Medan i kvinnornas fall är det mycket starkare koncentration på om hon kan sitta kvar, har hon förtroende, säger Tobias Bromander.

Tonen blir helt enkelt mer förlåtande när män är huvudpersoner, enligt Tobias Bromander som i dag presenterar sina resultat på ett seminarium i Visby.

En annan skillnad är att skandaler med kvinnor i huvudrollen oftare berör privata förhållanden som betalning av räkningar, medan skandaler med män oftare rör exempelvis rent politiska misstag eller missbruk av offentliga medel.

En förklaring till skillnaden skulle kunna vara att vi från början, av tradition, har högre förväntningar på kvinnor än på män, att de ska vara mer ärliga och hederliga.

– Oftast så sätter människor kvinnor till en högre moralisk standard. I en politisk skandal kan det helt plötsligt vara till en nackdel, säger Tobias Bromander.