Tullinge

Flygfältet f18 ska saneras

1:25 min

Till hösten kommer området vid det gamla flygfältet f18 i Tullinge saneras. Prover visar att grundvattnet och sjöarna där innehåller kraftigt förhöjda halter miljögifter som kan vara farliga för gravida kvinnor.

-- Vi tar vatten till Tullinge och Riksten från den här mäktiga gruvås som hela Riksten och flygplatsen ligger på. Och då har vi upptäckt att det innehåller ett ämne som heter PFOS och PFOA, det är ämnen som kommer ifrån släckskum, säger John Staberg som är vatten- och avloppsansvarig på Botkyrka kommun.

Det var förra sommaren som de här farliga miljöämnena uptäcktes i dricksvattnet i Tullinge. Ämnena har spridits från användandet av brandsläckningsskum vid före detta lygflottiljen F18 i Tullinge-Riksten.

Grundvattnet och de närliggande sjöarna Getaren och Bysjön innehåller kraftigt förhöjda halter pfos och pfoa.  Saneringsarbetet tros ta två år och försvarsmakten står för notan.

En första reningsanläggning öppnar i september och ska filtrera vattnet från sjöar och vattendrag, men att rena dricksvattnet kommer ta längre tid, säger John Staberg.

– Grundvattet är lite mer problematiskt. Vi måste få bort den här kontaminerade jorden och sedan rena grundvattnet som kommer ta en viss tid, säger John Staberg.

Gravida kvinnor bör undvika äta fisk från sjöarna i området och dricka grundvattnet tills saneringsarbetet är klart, säger John Staberg.

– Man kan äta fisken men det är inte bra om man är havande eller ammande. Och äter man fisken väldigt sällan så är det inga konstigheter, men man ska inte äta den för ofta. Men snart är reningsutrustningen i berget ditsatt i september och då kommer sjöarna blir renare och renare successivt, säger han.