Friskola tidigarelagd

Västanfors församling tidigarelägger starten av sin friskola. Redan i höst öppnar man skolan och samtidigt drar man igång dagisverksamheten i samma fastighet.
Bakgrunden till att man startar de båda verksamheterna samtidigt är för att klara ekonomin för dagis eftersom Fagersta kommun inte är beredd att betala så mycket per dagisbarn som kyrkan anser sig behöva.