Kommunernas ekonomi allt sämre

Efter några år med överskott kommer kommunerna att gå back igen de närmaste åren. Ska kommunerna klara att rekrytera personal och ge de anställda rimlig fortbildning krävs miljardtillskott till den kommunala sektorn, konstaterar Kommunförbundet i sin senaste rapport om kommunernas ekonomiska läge. På sjunde plats bland de sämsta kommunerna ligger Vindeln med ett underskott på 3,1 miljoner kronor.
Förra året visade kommunerna som helhet ett överskott på 3,8 miljarder kronor. Men så många som var tredje kommun klarade inte det lagstadgade kravet på balans i ekonomin. Runt var tionde kommun har ett underskott som är större än 1 000 kronor per invånare.