Varför har intresset för klimatfrågan svalnat?

9:28 min

Om man gör en sökning på antalet artiklar där ordet "klimathot" nämdes i de svenska storstadstidningarna år 2007 så får man över tusen träffar. Gör man samma sökning för förra året så får man bara drygt 200 träffar och hittills i år 100 stycken. Och när SOM-institutet frågade svenska folket vilka samhällsfrågor som är viktigast, så nämnde bara knappt var sjätte tillfrågad miljöfrågan. Fyra år tidigare, alltså 2007, nämnde var fjärde tillfrågad miljön som en av de viktiaste frågorna. Hör två mycket miljöintresserade politiker direkt från Almedalen, Anders Wijkman (KD) och Helena Leander (MP). 17-timmen