"Friskolors investeringar större än vinsterna"

1:52 min

På senare tid har det riktats kritik mot att de större friskoleföretagen i Sverige gör vinst på den skattefinansierade skolpengen. Men enligt en ny rapport från arbetsgivarorganisationen Almega så tillför friskolekoncernerna betydligt mer pengar till svenska skolan än vad som tas ut i vinst.

– De stora friskoleföretagen tillför kapital och bygger ut den svenska skolan. Många gånger i debatten låter det precis tvärtom, men vi kan visa att friskolorna tillför väldigt mycket resurser till skolan med externt kapital, pengar som inte är skolpengen, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Almega har studerat årsredovisningarna från de tio största friskolekoncernerna under åren 2006-2010. Den totala vinsten för företagen blev 820 miljoner kronor – men bara 30 miljoner, alltså knappt 4 procent av vinsten delades ut till aktieägarna. Resten av vinsten gick till ytterligare investeringar i verksamheten.

Friskolornas sammanlagda investeringar uppgick till 2,4 miljarder kronor under femårsperioden.

1,4 miljarder kronor, alltså mer än hälften av pengar, kom från privat kapital utifrån – pengar som annars inte skulle varit tillgängliga för skolan.

Även om de största friskoleföretagen ännu inte plockat ut några större vinster baserat på den skattefinansierade skolpengen, så menar Ulf Lindberg att det vore väldigt negativt för svenska skolan att skippa vinstintresset.

– Det är väl så enkelt att då skulle vi inte ha den mångfald av skolor som vi har. Det är en drivkraft som är viktig, säger han.

Men föreningen Idéburen skola menar att vinstintresset snarare försämrar mångfalden eftersom den absolut största delen av de vinstdrivande koncernernas investeringspengar går till att köpa upp andra friskolor som därmed hamnar under samma ägarstruktur. Ordförande Patrik Waldenström tycker att investeringarna är felriktade.

– De pengarna har ju inte tillfört något till undervisningen och till eleverna. Det är mer att man skapar en marknad där man kan köpa och sälja skolor. Och eftersom man räknar med att få en stor vinst så kan man också ta bra betalt för skolorna i framtiden, säger Waldenström.

Så du menar att det här med att skattefinansierade pengar går ut i vinst är något som kommer att komma mer framöver?

– Ja, att pengarna direkt tas ut av aktieägarna som vinst kommer komma mycket mer i framtiden om det här får fortsätta, säger han.