Krav på handelsstopp med Israel

De svenska biståndsorganisationerna Lutherhjälpen och Diakonia begär tillsammans med systerorganisationer i en rad europeiska länder, att EU avbryter all handel med Israel.
Organisationerna hänvisar till Israels brott mot de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena, och anser att de brotten strider mot gällande handelsavtal mellan Israel och EU