Linjetal av den nya regeringen i Frankrike

1:59 min

I Frankrike är det dags för den nya socialistregeringen att presentera sin politik i parlamentet. Premiärminister Jean-Marc Ayrault kommer i dag att hålla ett linjetal, där olika besparingar och skattehöjningar blir grundstommen.

Ingen höjd moms för alla fransmän, men rejäla skattehöjningar för de rika i Frankrike. Det väntas bli en ingrediens, när den nya socialistregeringen under president François Hollande nu ska sätta sin prägel på Frankrike.

Premiärminister Jean-Marc Ayrault ska redogöra för hur hålen i statens finanser ska täppas till. Statens skuld är stor, kring 90 procent av BNP.

Inte som Greklands eller Italiens, men skulden växer oroande.

I går kom beskedet från Frankrikes nationella revisionsmyndighet att president Hollande, som talat så starkt emot den febrila sparivern i Europa, själv måste hitta 80-90 miljarder kronor redan i år för att underskottet i den franska statens affärer inte ska bli mer än 4,4 procent av landets bruttonationalprodukt.

Det är många siffror och mycket som måste bli rätt omgående.

Premiärminister Ayrault har redan beordrat alla ministerier att dra ner på sina utgifter med sju procent nästa år och ministrarna har redan sänkt sina egna löner med 30 procent, men i dag kan det bli tal om mer skatter på förmögenheter och vinster samt för bankerna.

François Hollande har velat ge näring åt ekonomin i stället för att banta sig ur problemen. En väg blir kanske att ändra skatterna så att de gynnar små- och medelstora företag, gärna inom till exempel forskning.

Överlag har landet förlorat mycket konkurrenskraft de senare åren.

Den nye presidenten sätter utbildning i centrum för att räta ut problemen. Kring 60 000 lärarjobb är väntade men kanske blir det i dag fler offentliga satsningar inom energisektorn till exempel. Samtidigt kommer statliga tjänster att tas bort och frysas och i slutänden blir det kanske plus minus noll.

President Hollande har att balansera mellan press från den politiska vänsterkanten och risken för att krisen förvärras och att Frankrike då hamnar i kön för nödlån.