Personer med funktionshinder utan försäkring

2:38 min

Mer än var tionde person med funktionshinder med lönebidragsjobb hos privat arbetsgivare saknar arbetsskadeförsäkring – trots att de har lagstadgad rätt till en sådan. Det visar siffror som Miljöpartiet låtit riksdagens utredningstjänst ta fram.

När Anette Pernums man avled i september 2010 gick hon miste om 170 000 kronor i efterlevandeskydd, vilket hon haft rätt till om hennes man omfattats av arbetsskadeförsäkringen.

– Man blir ju bara helt matt, sen blir man ju arg också, för man tänker att en myndighet inte ska hålla på på det viset. Jag trodde inte det var sant, säger Anette Pernum.

Nästan 70 000 personer med funktionshinder har, som Anette Pernums man Claes hade, lönebidrag eller något annat statligt subventionerat jobb.

Arbetsförmedlingen får bara anvisa människor sådana arbeten om anställningsförmånerna är minst lika bra som i kollektivavtalen. Och det här har myndigheten länge anklagats för att slarva med.

Arbetsförmedlingen har svarat att antalet fel är försumbart, som i en granskning från tidningen Dagens Arbete och SVT:s Uppdrag Granskning från i mars i år.

– Enligt våra uppgifter har alla arbetsgivare tecknat försäkring, det är vad de lovar oss i den överenskommelse de tecknar med oss, och vi har inga uppgifter på något annat, sa biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren då.

Och sådana uppgifter har inte gått att få tag på eftersom varken Arbetsförmedlingen eller försäkringsförmedlaren Fora velat lämna ut dem, men i vår har Miljöpartiet via riksdagens utredningstjänst fått ut fakta.

Det visar sig nu att i stort sett samtliga offentliga arbetsgivare har tecknat försäkringen, medan nästan 12 procent av de övriga inte gjort det. Närmare 6 400 lönebidragsanställda jobbar därmed utan lagstadgad arbetsskadeförsäkring.

Henrietta Stein är ansvarig för Arbetsförmedlingens lönebidrag.

– De uppgifterna förvånar mig eftersom arbetsgivaren intygar att de betalar försäkring och ska lämna kopia på försäkringsbrevet. Vi har dock bett att få bakgrundsmaterialet.

Vad innebär det för arbetstagaren som fått ett jobb utan schyssta villkor?

– Ja, det vi gör om det är så att en person är på en arbetsplats där arbetsgivaren inte uppfyller de krav som arbetsgivaren sagt att han eller hon ska göra, det är att vi försöker hitta en annan arbetsplats så snabb som möjligt för den personen.

I Claes Pernums fall tog Arbetsförmedlingen först på sig ansvaret för den uteblivna försäkringen. Men efter hans död bytte myndigheten fot, det blev inget skadestånd motsvarande livförsäkringen, och beslutet går inte att överklaga, berättar änkan Anette.

– Då kände jag bara att, det var som att hela jag...rasade ihop. Vad gör jag nu?

Det här var pengar som ni väl hade behövt?

– Precis, säger Anette Pernum.