P4 Skaraborg granskar

Erika hade 45 olika läkare och psykologer

1:36 min

På två år träffade 20-åriga Erika över 100 olika läkare, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer vid Skaraborgs sjukhus. I oktober förra året tog hon sitt liv.

En granskning av Erikas journal visar på en lång lista med olika vårdkontakter.  Innan hon tog sitt liv förra året hade hon träffat 45 läkare och psykologer samt 70-talet sjuksköterskor och kuratorer.

Ulf Nyberg är chefsläkare på Skaraborgs sjukhus. Han svårt att tro att det verkligen stämmer att så många personer varit inblandade i vården av kvinnan. 

– När man har en patient med en svår sjukdom ska man ha en fast vårdkontakt, säger han. 

Vad kan hända annars? 

– Framförallt så blir det mycket dubbelarbete, men sedan är det ingen trygghet för patienten att ha så mycket folk runtomkring sig.

Varför blir det så här då? 

– Man träffar en kurator, man träffar en psykolog, man träffar en sjuksköteska. Ett vårdtillfälle kan innebära många namn. Vi registrerar också vem som träffar patienten först, vem som tar fram journalen och så vidare. Vid ett vårdtillfälle kan det därför registreras mellan 5 och 10 namn i logglistan men man träffar bara en läkare.  

Ulf Nyberg säger att det därför krävs en djupare analys för att se hur mycket personal som varit direkt inblandade i Erikas vård. 

– Man måste titta på hur många av de här namnen som patienten har haft en vårdrelation med, en kontakt som betyder att patienten fått vård, och hur mycket som varit servicefunktioner och annat.