Nyföretagandet går trögt

Nyföretagandet ökar i Sörmland något långsammare än i landet i övrigt. Det framgår av statistik för årets två första månader som nyföretagarstiftelsen Jobs & Society tagit fram.
Under perioden januari-februari ökade antalet nyregistrerade företag i Sörmland med fem och en halv procent mot rikssnittet på 7,7 procent.