PR-konsult efterlyser hårdare regler för lobbyister

1:56 min

Almedalen är en viktig vecka för lobbyisterna. Men lobbyverksamheten behöver regleras. Det tycker statsvetaren och före detta professorn Olof Petersson. Bland annat krävs hårdare regler för att nå kraven på offentlighet.

– Jag tror att lobbyister i dag har minst lika mycket makt som journalister idag, man sätter dagordningen och påverkar vilka frågor som ska tas upp till beslut, så det krävs samma typ av insyn och möjlighet att utkräva ansvar av journalister som av lobbyister.

Olof Petersson vill se tydligare regler för lobbyister. I Sverige i dag finns fler lobbyorganisationer som arbetar med bland annat opinionsbildning. Det betyder att de till exempel företräder ett företag som vill få ut ett särskilt budskap.

För att få ut budskapet kan lobbyisterna till exempel försöka påverka journalister och politiker.

För att skapa ett öppnare lobbyklimat tycker Olof Petersson att lobbyister ska använda sig av ärliga argument och inte vilseleda dem man talar med. Men det är inte nödvändigtvis lagar som ska reglera lobbyisterna, istället vill han se en självreglering i branschen.

Ett alternativ vore en lobbyisternas opinionsnämnd, motsvarande pressens opinionsnämnd som reglerar journalisters etiska ansvar.

De här idéerna har Olof Petersson fått sedan han själv blev lobbykonsult.

Du är ju själv knuten till en PR-byrå, hur ska man kunna veta att det här inte är något som er PR-byrå vill få ut?

– Det kan man ju aldrig veta, men det här är min personliga uppfattning.

På PR-byrån Westander har man sedan tio år tillbaka egna regler för öppenhet. Bland annat publicerar byrån alla pågående lobbyuppdrag på sin hemsida.

Patrik Westander, PR-konsult på byrån, är positiv till lobbying, men håller med Olof Petersson om att det behövs tydligare regler för hur lobbyister ska vara öppna med sin verksamhet.

– Problemet är att om det inte finns någon möjlighet för till exempel media att granska vår verksamhet så finns det problem. Då kan vi få dolda avsändare som kan vilseleda opinionen och ge politiker felaktiga beslutsunderlag.