Almedalen

MP vill ha mått för miljö och lycka

3:31 min

Att bara använda sig av måttet bruttonationalprodukt för att beskriva situationen och utvecklingen i ett land är förlegat. Det menar Miljöpartiet, som i höst kommer att lansera ett tiotal nya mått som bland annat ska spegla klimatförändringar och hur svenska folket mår.

– Vi har ingen avsikt att ta bort BNP. Vi tycker att det är ett relevant mått på omsättningen i samhället. Däremot tycker vi att BNP missar mycket av utvecklingen i samhället som inte kommer med. Det handlar om till exempel det oavlönade arbete som vi gör idag. Det handlar om utarmningen av naturresurser och förstöringen av miljön som inte kommer in i det måttet. Därför måste vi komplettera BNP och vid sidan ha andra måttstockar på samhällsutvecklingen, säger Per Bolund, Miljöpartiets ekonomiske talesperson.

När Miljöpartiet tidigare agerade stödparti åt den socialdemokratiska regeringen infördes en period en del gröna nyckeltal. Miljöpartiet kommer i sin alternativa höstbudget att lansera ett antal nyckeltal och hoppas att de andra partierna ska göra likadant.

– Nu vill vi se att man börjar det tänkandet igen fast göra det ännu bredare, så att vi både tittar på den miljömässiga utvecklingen, den sociala utvecklingen och den ekonomiska. Tanken är att vi ska ha en serie av måttstockar vid sidan av BNP, säger Per Bolund.

I Malmö stad arbetar man med dessa frågor allt mer och har Köpenhamn som en förebild. Den danska huvudstaden har ambitionen att bli den första klimatneutrala huvudstaden i världen. I Malmö ser man nya gröna nyckeltal som ett sätt att lösa klimatproblem och också öka malmöbornas välmående, säger Per Arne Nilsson som är chef på miljöförvaltningen i Malmö.

– Hittills har man mest mätt emissioner. Nackdelen med det är att då kan man bara flytta problemet någon annanstans, så har man löst det på den lokala nivån. Egentligen så är lösningen att försöka göra det så klimatsmart på lokalnivå som möjligt och kombinera det kanske med människors lycka. Så det går att skapa ett samhälle där man både löst klimatproblemen och gjort människor lyckliga samtidigt. Så om vi kan få människor att tycka mer om varandra på lokal nivå och köra mindre bil till exempel, så är det kanske en viktig fråga för oss i kommunerna att arbeta med också, säger han.

Upp till femton nyckeltal för olika samhällsområden ska Miljöpartiet införa för egen del i sitt budgetarbete. 

– Det skulle göra att det blir en fyra-fem på det sociala området, på det miljömässiga området och på det ekonomiska området. Det kommer inte att bli heltäckande för all samhällsutveckling, men däremot kommer det bli ett mycket bredare mått än vad vi har idag, säger Miljöpartiets ekonomiske talesperson Per Bolund.

Att mäta de ökade klyftorna i samhället är ett annat mått man vill börja använda, liksom ett lyckomått.

– Jag brukar oftast inte använda mig av lycka som begrepp utan av upplevt välmående. Någonstans när man tänker på det är det målet för vår verksamhet, våra liv och samhällsutveckling egentligen, att vi ska få ett bättre välmående i samhället, säger han.

Men det är ju väldigt individuellt hur man mår?

– Absolut, men samtidigt så tror vi att det är både individuella faktorer och samhällsutvecklingen i stort som påverkar människors välmående. Vi är övertygade om att det går att få relevanta mått på det här och använda som någon form av indikator på om samhället är på väg åt rätt eller fel håll, säger Per Bolund.