Sörmland

Fågelarter vid kusten minskar kraftigt

1:34 min

Det är inte bara ejder av sörmlandskustens fåglar som har det tufft. Det handlar också om alfågel, svärta och sjöorre. Arter som minskat med upp till 70 procent de senaste 20 åren.  Idag vet man inte varför.

– Vi ser en snabb minskning på en hel grupp av arter som äter en speciell föda. Det måste vara en hel grupp av arter som äter en viss typ av föda. Det är inte brist på musslor i Östersjön som sådant, utan det måste vara någonting annat i miljön som vi idag inte riktigt vet. Jag tycker man ska se det som ett varningstecken, enligt Kjell Larsson som är professor i ekologi på högskolan på Gotland.

Det handlar om ejder, alfågel, svärta och sjöorre, - arter som minskat med upp till 70 procent de senaste 20 åren.  Idag vet man inte varför.

Klimatförändringar som påverkar isläggningen som i sin tur påverkar algsammansättningen det vill säga musslornas mat, b-vitaminbrist, miljögifter,  eller flera samverkande faktorer, ingen riktigt vet.

Kjell Larsson, ser idag ingen direkt risk att människan i förlängningen riskerar att påverkas, men det kan inte heller uteslutas.

Men minskningen är ändå en stor förlust.

– Man vill ha en fin natur omkring sig. Man vill ha mycket fåglar och man vill kunna se ejdrar. Så det finns ju en koppling till folksjälen, säger Kjell Larsson.

Det finns saker vi kan göra, redan idag.

– Det är inte lämpligt att de mest trafikerade fartygen gå i den mest känsliga miljön. Det kanske inte är lämpligt att vi har ett intensivt garnfiske där vi har hundratusentals övervintrande sjöfåglar, så det finns en mängd faktorer vi kan göra redan idag, även om vi inte har hela bilden klar, säger han.