"Vinster ska återinvesteras i verksamheten"

1:32 min

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, vice ordförande, presenterade ett förslag om att skattepengar inte ska kunna gå till vinster i företag som arbetar med vård, skola och omsorg.

Enligt Jonas Sjöstedt är frågan om vinster i välfärden en av de "mest brännande" i svensk politik. Han beskrev hur Västerpartiet granskat juridiken på svensk och EU-nivå och kommit fram till att det inte finns några hinder för att förbjuda vinster i skattefinansierad verksamhet.

-- De flesta andra länder har begränsningar. Sverige är ett undantag, enligt Sjöstedt.

De vinster som tas ut av skattemedel idag motsvarar 20 000 anställda i de offentliga verksamheterna, enligt vänsterpartiledaren.

Vänsterpartiet vill inte förbjuda privat finanserade välfärdsföretag inom vården, skolan eller omsorgen, men för dem som får skattepengar för att driva verksamheten vill partiet skärpa kraven.

-- Vinstintressena ska bort, sa Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill lagstifta om att skattepengar inte ska kunna gå till företag var syfte är att gå med vinst, eller som delar ut vinst.

– Vinster ska återinvesteras i verksamheten, sa Jonas Sjöstedt, som begår premiär som talare från Almedalsscenen i Visby i kväll.

Kooperativa företag och ideella verksamheter ska kunna använda skattepengar under förutsättning att de inte drivs i vinstsyfte, tycker Vänsterpartiet, som också hänvisar till en aktiebolagsform som redan finns, men som knappast används, om att driva verksamhet utan vinstsyfte.

Syftet med förslagen är att skattepengar ska användas till det de är avsedda för, sa Ulla Andersson, som också föreslår lagstiftning som ökar den politiska kontrollen och makten över var och hur "ickeoffentliga aktörer startar skattefinansierad välfärdsverksamhet".

– Den fria rätten för företagen att själva bestämma var de ska etablera sig ska inte gälla längre, enligt Ulla Andersson.

Miljöpartiet har tidigare föreslagit att "välfärdsföretag" ska ange i bolagsordningen att de inte har som syfte att gå med vinst - som förutsättning för att få skattemedel.

På en fråga om hur Vänsterpartiet ser på Miljöpartiets förslag, svarade Jonas Sjöstedt:

– Om jag ska vara ärlig så förstår jag det inte riktigt.

Han ville inte svara på möjligheterna att komma överens med Socialdemokraterna i frågan om vinster i välfärden, men konstaterade att Landsorganisationen LO och Vänsterpartiet har liknande förslag.

Enligt vänsterpartisterna är inte den offentligt drivna vården och skolan "perfekt" men att den kommersiellt drivna, hävdade Sjöstedt, "systematiskt" försöker maximera sina vinster bland annat genom lägre personaltäthet än i den offentligt drivna verksamheten.

Jonas Sjöstedt vill inte ta bort valfriheten för individen att välja välfärdstjänster.

– Vi vill ha kvar valfriheten för individen att välja. Också möjligheten att ha aktiebolag utan vinstsyfte, kooperativ och stiftelser – så att det finns olika utförare.