Hur ska regeringen hantera finanskrisen?

10 min

Regeringen har under våren kritiserats för att vara allt för passiva i sitt sätt att tackla den ekonomiska krisen och arbetslösheten. I dag kommenterar finansminister Anders Borg det ekonomiska läget i Sverige och presenterar Finansdepartementets bedömning av den ekonomiska utvecklingen. Vilka åtgärder vill LO och Svenskt Näringsliv att regeringen ska ta för att motverka krisen? Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefsekonom och Ola Pettersson LO:s chefsekonom i samtal.