Få kommer fram i tid

Region Skånes nya sjukvårdsupplysning svarar ännu inte tillräckligt snabbt. För få får svar inom tre minuter.
Enligt en uppföljning som hälso- och sjukvårdsstaben gjort så klarar inte de privata entreprenörerna av att svara inom de avtalade tiderna. Inom tre minuter ska 85 procent få svar. Men i februari var det bara knappt 60 procent som fick svar inom tre minuter. 2 600 av de som ringde sjukvårdsupplysningen fick beskedet att vänta och ringa upp igen eftersom väntetiden var längre än 20 minuter. Sjukvårdsupplysningen öppnade officiellt i mitten av januari och hade stora problem i början, men vissa tider på dygnet är det alltså fortfarande långa väntetider. - Det är inte tillfredsställande. Det finns viteskausuler i det avtal vi har med den privata entreprenören och de kan utlösas om de inte lever upp till de krav som vi har. Men jag tror och hoppas att allt kommer att flyta bra om några månader, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Meijers till P4 Radio Malmöhus.