Flera positiva till jobbpakt

1:18 min

De parter som regeringen samtalar med vill hjälpa till att försöka få fler i arbete. Till ett nytt möte i augusti med arbetsmarknads- och finansministrarna ska de presentera ett förslag om hur det skulle kunna gå till.

– När man blir lärling på en arbetsplats så måste arbetsgivaren åta sig att det ska finnas en plan och att man ska lära sig något. Och är det så att arbetsgivaren ställer upp så tänker vi oss att staten kan ge någon form av kompensation, säger Dag Klackenberg, vd för arbetsgivarna i Svensk Handel.

Finansminister Anders Borg har tidigare talat om att ett villkor för att staten ska gå in, betala handledning, sänka arbetsgivaravgifter eller betala omställningsförsäkringar, är att "tiotusentals" ungdomar får möjlighet till utbildning på jobbet.

Christer Ågren, vice vd i arbetsgivarnas Svenskt Näringsliv, önskar sig till exempel en bredare utbildningssatsning.

– Till exempel kompetensutbildning utöver behovet i företaget. Det kan vara personer som vill förkovra sig, men på andra områden och där en alternativ arbetsmarknad ligger utanför företaget, men där man ändå kan se det utifrån individens perspektiv inte är en dum idé, säger Christer Ågren.

LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har utgångspunkten att vara positiv till försök att minska ungdomsarbetslösheten.

– Här pratar vi då om att kunna sänka arbetsavgifter för grupper, till exempel arbetslösa ungdomar bara, eller de som är på väg in i arbetslivet, och kanske ge en mycket större subvention – då tror jag att det är rätt. Och är det det vi pratar om så tycker LO att det är en bra väg in i arbetslivet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.