Arbetsförmedlingen

Långtidsarbetslösa får ingen hjälp att hitta jobb

2:26 min

Av de långtidsarbetslösa får nästan hälften ingen hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta nya arbeten. Det visar en intern rapport hos myndigheten, somtagit del av.

Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör, Jan-Olof Dahlgren, säger att det här beror på att antalet arbetslösa har växt snabbare än personalstyrkan på Arbetsförmedlingen.

– Det hänger ihop med att antalet personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har växt väldigt snabbt, och växt snabbare än vad vi har haft tillgång till personella resurser, säger Jan-Olof Dahlgren.

Nästan hälften av 600 undersökta långtidsarbetslösa har inte fått hjälp.

Bland de utlandsfödda har 55 procent mer eller mindre lämnats vind för våg. Det visar den interna rapport hos myndigheten som Dagens Nyheter tagit del av.

Arbetsförmedlingen har därmed misslyckats med en av sina viktigaste uppgifter.

Men enligt Jan-Olof Dahlgren har myndigheten sedan i höstas fått mer resurser, man har anställt nästan 2 000 nya medarbetare och bristerna kommer att åtgärdas, säger han.

– Vi har sett att det finns behov av ytterligare stöd och vi har fått resurser för det, vi har satt in åtgärder för det under slutet av 2011 och 2012.

När ska ni komma till rätta med bristerna?

– Det här arbetet har inletts i slutet av förra året, mer kraftfullt i samband med att vi fick besked om mer resurser. Redan i dag ser man förbättringar i verksamheten men det finns mer att göra.

Vad är ert mål för hur många det ska vara som ska få hjälp?

– Grunden är att det här är personer som har det största behovet av stöd och hjälp hos oss och det är ju viktigt att alla som ingår i gruppen får möjlighet till det.

När kommer det vara verklighet?

– Jag tror att det kommer vara under senare delen av det här året, säger Jan-Olof Dahlgren, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen.