Ödesdag för striden om Acta-avtalet

EU-parlamentet väntas i dag rösta nej till att medlemsländerna ska anslutas till Acta-avtalet. Samtliga utskott som röstat i parlamentet har redan sagt nej till gemensamma riktlinjer för hur piratkopiering och varumärkesförfalskning ska bekämpas.

Syftet med Acta-avtalet är att få ett globalt regelverk som ska gälla såväl falska märkeskläder, kopior på läkemedel som illegal fildelning.

Handelsavtalet motiveras av anhängare med att falska varor skadar lönsamheten i flera branscher. Länder som Kina, Indien och Brasilien anser dock att nuvarande patent- och upphovsrätt skapar hinder för spridning av viktig kunskap.

Fattiga länder kan med avtalet få allt svårare med att få tag i livsviktig medicin till befolkningen. Detta eftersom att läkemedelsföretag lättare skulle kunna få medicintransporter stoppade i tullen vid misstänkt intrång i varumärkesrättigheterna.

De flesta EU-länder, däribland Sverige, har skrivit under avtalet. Nu i sluttampen ska det godkännas av både EU-parlamentet och senare de nationella parlamenten.

Men det mesta talar för att det internationella Acta-avtalet förkastas vid dagens omröstning i EU-parlamentet. Vid ett nej, kan EU inte ansluta sig till det gemensamma regelverket gällande piratkopiering, patent, upphovsrätt och varumärkesförfalskning.

Den europeiska debatten gällande avtalet, har hittills främst handlat om hur friheten på internet skulle komma att begränsas. Kritiker menar att operatörer kan känna sig tvungna att övervaka trafik för att stoppa illegal fildelning.